Venda de bruc

directe de fàbrica

Bruc Direct publica la seva pàgina web i es posa a vendre el seu producte per internet arreu d'Espanya, continuant amb la seva venta majoritàriament a la zona de Catalunya.

Bruc Direct comença la seva venta venent directament al usuari final.

Degut al increment de ventes, Bruc Direct amplia les seves instal·lacions i compra més màquines per la elaboració del rotllos de bruc.

Bruc Direct comença a comercialitzar Vímet venent-lo amb rotllos de diferents mides per a valles i diferents aplicacions de jardineria.

Bruc Direct també comença a fabricar parasols de diferents mides.

Bruc direct comença la seva activitat recolectant el bruc i elaborant rotllos de bruc de les diferents mides, per a vendre a empreses del sector de la jardineria.

Les ventes de Bruc Direct creixen notablement, motiu pel qual fa consolidar l'empresa que es sitúa en una de les pioneres del seu sector.